Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi

Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi

ABONE OL
Ocak 14, 2022 03:49
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI DÜZELTME İLANI

Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kuralları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıda belirtilmiştir.

1- MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerini taşımak.

2- MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lise 2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 çeşidinde Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

3- MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Müracaat sırasında;

1. Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.bingol.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç evrakının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Misyonunu devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

. Üstte sayılan müracaat dokümanlarını 22/06/2020’den 26/06/2020 günü saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 08:30-12:00/13:00-16:30 ortasında) Yenişehir Mah. Kutluay Sok. No:4 BİNGÖL adresinde bulunan Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut öteki biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.

c) İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.bingol.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g) Yanılgılı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Bingöl Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Zabıta Memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan 16/07/2020 Perşembe günü Saat 09:00’da başlamak üzere Bingöl Belediyesi Veysel BELGİN Gençlik Merkezi Çok Maksatlı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Belediye, müracaatlardan KPSS muvaffakiyet puanlarına nazaran sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında adayı imtihana çağıracaktır.

İmtihan Hususları:

a) Kelamlı imtihan;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli Yönetimler İle İlgili Temel Mevzuat,

bahislerini kapsar.

b) Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

7- İMTİHAN KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması koşuldur.

c) Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, bu unsurun (b) bendinde belirtilen imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (www.bingol.bel.tr) adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.